Як набути членство у МТПЛ-УС

Умови вступу до МТПЛ-УС визначаються Статутом Товариства.

1.1. Міжнародне Товариство Прав Людини - Українська секція (скорочено - "МТПЛ-УС" далі "Секція") являє собою міжнародну громадську організацію, яка об'єднує на засадах добровільності громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.

1.4. Секція створена і діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

2.1. Основною метою Секції є об'єднання зусиль для захисту невід'ємних людських прав та громадянських свобод в Україні... Секція намагається підтримувати ідеї терпимості в усіх національних і культурних питаннях, пропагує взаємопорозуміння між народами.

2.3. Секція надає допомогу лише тим особам та організаціям, які в своїй боротьбі за права людини відмовляються від застосування насильства, закликів до застосування насильства або пропаганди тоталітарних форм влади.

2.4. Секція ставить перед собою такі завдання:

 • надання правової допомоги громадянам у галузі правозахисного законодавства;
 • матеріальна допомога багатодітним сім'ям, інвалідам, одиноким, особам похилого віку;
 • сприяти гуманізації умов утримання підлітків і дорослих у місцях, призначених для виконання покарань;
 • захист невід'ємних прав військовослужбовців та їх сімей;
 • участь у міжнародних акціях щодо захисту прав людини;
 • розповсюдження серед населення ідей, викладених у Декларації прав

3.1. Членами Секції можуть бути індивідуальні і колективні члени. і Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, визнають Статут, приймають участь у реалізації завдань Секції та сплачують членські внески. Членами молодіжного відділення Секції можуть бути особи віком з 15 років.

Колективними членами Секції можуть бути трудові колективи підприємств, установ та організацій, які активно сприяють діяльності Секції та сплачують членські внески. Колективними членами можуть бути також громадські організації. Індивідуальні та колективні члени (через своїх представників) мають рівні права та обов'язки.

3.2. Для вступу до Секції індивідуальні члени подають письмову заяву до Правління Секції. Правління приймає рішення про вступ.

3.3. Колективні члени при вступі до Секції повинні подати Правлінню Секції ухвалу зборів колективів підприємств, установ, організацій, а громадські організації - рішення вищого керівного органу.

Примітка: Десятирічна практика роботи МТПЛ-УС доводить, що буде найбільш коректним отримати рекомендацію для вступу від Правління робочої групи міського або обласного відділення Секції за місцем Вашого проживання. Такий порядок вступу буде закріплений в наступній редакції Статуту МТПЛ-УС. Як що територіальних підрозділів МТПЛ-УС поблизу немає, то заяву про вступ треба надсилати безпосередньо до нашого Київського офісу.

3.6. Розмір членських внесків, порядок і строки їх сплати визначає Правління Секції.

Примітка: На сьогодні річний членський внесок працюючого члена МТПЛ-УС дорівнює 1/10 розміру мінімальної заробітної плати, яка визначена в Україні на час сплати внеску. Тимчасово непрацюючі, пенсіонери, школярі, студенти та інші пільгові категорії населення сплачують 1/20 розміру мінімальної заробітної плати. (Номер розрахункового рахунку МТПЛ-УС та інші необхідні для перерахування суми внеску реквізити вказані у розділі “Контакти”).3.7. Члени Секції мають право:

 • обирати і бути обраними до керівних органів Секції;
 • вільно обговорювати на зборах, засіданнях питання діяльності Секції і її керівних органів, вносити пропозиції по вдосконаленню роботи Секції;
 • звертатися до керівних органів Секції з приводу захисту своїх інтересів.

3.8. Члени Секції зобов'язані:

 • брати активну участь у роботі Секції;
 • виконувати доручення керівних органів Секції;
 • виконувати статутні завдання Секції та вчасно сплачувати членські внески.

4.1. Основою Секції є робочі групи (осередки), в які на добровільних засадах об'єднуються громадяни за місцем роботи, навчання, проживання. Склад робочої групи (осередку) не менше 5 осіб.

4.3. ... Робочі групи (осередки) можуть об'єднуватись у міські, обласні відділення...

Примітка:Заява для вступу в МТПЛ-УС має стандартну форму (дивись у розділі “документи”, “Анкета”).Правління Секції безкоштовно оформляє членські квитки за наявністю двох фотографій розміром приблизно 3х4.

ПереглядПричіплений файлРозмір
Умови вступу до МТПЛ-УС.doc32 КБ

Закрити