Зміни до Статуту МТПЛ-УС

6. Припинення дiяльностi Організації.

 

6.1. Припинення дiяльностi Організації здійснюється шляхом її  реорганізації або ліквідації.

            Реорганізація Організації може бути проведена на підставі рішення  Конференції, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх делегатів Конференції.

Організація ліквідується за рішенням Конференції Організація,  якщо за нього проголосувало не менше 2/3 делегатiв Конференції.

6.2. Організація також може бути ліквідована на пiдставi рiшення суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.3. Після затвердження рiшення про ліквідацію  Організації,  Конференція призначає ліквідаційну комісію.

6.4  У разі ліквідації Організації її активи не можуть розподілятися між її членами. Вонивикористовуються  для виконання   статутних   завдань   або   на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими  актами, спрямовується в доход держави за рішенням суду.

 

7. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Секцiї.

 

7.1. Зміни  i  доповнення до Статуту приймаються рiшенням Конференції, простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції. Про зміни, що сталися в статутних документах, Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Організації. 

 

8. Міжнародний зв’язки Організації.

 

8.1. Організація співпрацює з Міжнародним Секретаріатом Міжнародного Товариства прав людини, з національними секціями та іншими осередками Міжнародного товариства прав людини.  

 

 


Закрити