Зміни до Статуту МТПЛ-УС

 • захит соціальних, економічних, культурних, громадянських, екологічних та інших прав людини;
 • захист прав дітей;  
 • захист невід’ємних прав військовослужбовців та їх сімей;
 • захист політичних права громадян, зокрема, під час виборів та референдумів шляхом спостереження за виборчим процесом;
 • захист прав громадян на здійснення місцевого самоврядування та усталеного розвитку громад;
 • надання правової допомоги громадянам;
 • представництво інтересів громадян України, іноземців, осіб без громадянства в судах, міліції, прокуратурі, в установах, організаціях, підприємствах всіх форм власності;
 • сприяння правомірному вирішенню споріву третейських судах;
 • участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведені громадської експертизи діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, аналіз законодавства;
 • правопросвітницька діяльність, розповсюдження  серед  населення ідей  викладених у міжнародних та національних правозахисних документах, організація міжнародних заходів з прав людини, зокрема творчих конкурсів серед учнівської та студентської молоді;
 • гуманітарна допомога соціально уразливим верствам населення;
 • сприяння гуманізації установ виконання покарань та місць тримання під вартою???
 • участь у мiжнародних акціях щодо захисту прав людини.

2.5. Для  здійснення  цілей  і  завдань,  визначених  у  Статуті, в порядку,  встановленому чинним законодавством, Організація:

 • представляє i захищає свої законні інтереси та iнтереси своїх членів у державних та громадських органах;
<>·створює установи та організації, зокрема, третейські суди;
 • вільно поширює інформацію про свою діяльність, пропагує своі ціліі завдання;
 • звертаєтьсяу порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічноїінформації;
 • проводить мирні зібрання;
 • здійснює інші права, не заборонені законом.
 • здійснює відповідно до закону підприємницьку діяльність,яка відповідає цілям і завданням Організації, безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);
 • засновує з метою досягнення своїх цілейі завдань засоби масової інформації;
 • бере участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
 • бере участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
 •  

   

  3. Членство в Організації.

   

  3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах; досягли 14 років; визнають Статут; приймають участь у реалізації завдань Організації. Члени Організації мають рівні права та обов'язки.

  3.2. Для вступу до Організації, особа подає письмову заяву до відокремленого підрозділу Організації. Відокремлений підрозділ  розглядає заяву і передає її Правлінню Організації зі своїми рекомендаціями.  Остаточне рішення про вступ приймає Правління Організації. У разі відсутності за місцем проживання (перебування, навчання) відокремленого підрозділу Організації, або у разі бажання працювати автономно, особа може звернутися із заявою про вступ безпосередньо до Правління Організації.

  3.3. Добровільний вихід з членів Організації відбувається на  підставі особистої письмової  заяви члена Організації.

  Закрити